SCIENCE ILLUSTRATED

“นิตยสารที่บอกเล่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในทุกแง่มุมทั้งเทคโนโลยี, การแพทย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยใช้ภาพที่สวยงามน่าสนใจและอินโฟกราฟฟิคเป็นตัวเล่าเรื่อง  ซึ่งจะให้ความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ยากและอยู่รอบๆตัวเรา science is everywhere”